Home

Home

Gedichten

Voor meer gedichten zie Archief/gedichten.

 

Liedboek Lied 1005

 1. zoeken wij U, waarheid en kracht.
  Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
  schijn in de donkere nacht.
   

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 


 1. zoekend naar hoop, troost in uw woord.
  Spreek door ons heen tot de verdrukten,
  zo wordt uw stem gehoord.

 

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 


 1. zoekend naar water lijden zij dorst.
  Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
  U bent de vredevorst
   

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 


 1. zoekend naar warmte zijn velen koud.
  Maak ons een huis van levende stenen,
  schuilplaats voor U gebouwd.
   

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
 


 1. voor zoveel leed, zoveel gemis.
  Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
  totdat uw rijk hier is!
   

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

 

 

 

 

 

‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten
Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avond-zoen...
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
en zo z’n ogen toe te doen. 

Alice Nahon

 

neem w

Lied 377 liedboek
Zoals ik ben, kom ik nabij 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij – 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid – 

tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt – 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

en Gij in mij, in brood en wijn: 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 

de leegte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

nu al, met alle heiligen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam-

eg wat ons dit jaar benauwt, 
verander het in zegen. 

U heeft de jaren steeds omvat, 

U wijst ons zelf het juiste pad; 

kom ons in liefde tegen. 

breekt voor zijn ogen alweer af, 

maar U voltooit, 0 Here! 

Een jaar, dat zonder U verglijdt, 

waarin uw goedheid ons niet leidt, 

zal als een kleed verteren. 

De mens, zijn dag, zijn werk vergaat: 

Heer, U alleen zult blijven. 

Gods tijd duurt voort van kind tot kind, 

houd mij dan vast, Heer, want de wind 

laat mij van U afdrijven. 

maar U zult blijven wie U bent 

in jaren die nog komen. 

U leidt de maan, U stuurt de zon, 

U laat uw gulle liefdesbron 

in onze handen stromen. 

heeft ons, hoewel wij eindig zijn, 

voorgoed met U verbonden. 

Heer, kom toch zelf in onze tijd, 

neem onze ongerechtigheid, 

dan wordt geen schuld gevonden. 

hoewel U steeds dezelfde bent, 

wilt U ons dagelijks leiden. 

Heer, die de eeuwigheid omspant. 

neem ons toch mee aan uwe hand. 

leid ons door alle tijden. 

Melodie suggestie

Liedboek voor de Kerken (1973): Gezang 425 

 

 

 

Laat ons nu de loopbaan lopen

Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.

In de wedloop van het leven,
blijft verborgen hoeveel tijd,
ons van boven wordt gegeven,
tot de grens der eeuwigheid.


Hoeveel hindernissen wachten,
hoeveel horden, hoog of laag,
gij ontvangt voldoende krachten,
voor de moeiten van vandaag.

Laat ons dan de wedloop lopen,
in geloof van meet af aan,
dat wie deze loopbaan lopen,
pure vreugde binnengaan.

Zingende gezegend 83 A.Troost