Home

Home

Gedichten

Voor meer gedichten zie Archief/gedichten.

Geloven is geluk;

is gave van de Heer,

in vast vertrouwen achter Hem te lopen

al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.

Geloven is geluk.

’t Bestaat soms in één woord:

Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen

dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen

die je beschermt tot dóór de nauwe poort.

Geloven is geluk.

Maar elk geluk is teer;

je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.

Alleen als je ‘t met anderen wilt delen

bemerk je vol verwondering: het wordt méér.

Nel Benschop

Uit: Geloof

 

 

 

 

Geboorte

 

Gods liefde op aarde neergedaald

 

Ligt in een stal op stro te slapen.

 

De stille herders van de schapen

 

Zij hebben het alom verhaald.

 

De ster staat boven Bethlehem.

 

De Koningen uit het oosten vonden

 

Een kind in windselen gewonden

 

En os en ezel zien naar hem.

 

Hier slaapt, de wereld toevertrouwd,

 

Die was vóór de aanvang van de tijden,

 

Het kind waarom Maria schreide,

 

Waarover elk de handen vouwt.

 

neem weg wat ons dit jaar benauwt, 

verander het in zegen. 

U heeft de jaren steeds omvat, 

U wijst ons zelf het juiste pad; 

kom ons in liefde tegen. 

breekt voor zijn ogen alweer af, 

maar U voltooit, 0 Here! 

Een jaar, dat zonder U verglijdt, 

waarin uw goedheid ons niet leidt, 

zal als een kleed verteren. 

De mens, zijn dag, zijn werk vergaat: 

Heer, U alleen zult blijven. 

Gods tijd duurt voort van kind tot kind, 

houd mij dan vast, Heer, want de wind 

laat mij van U afdrijven. 

maar U zult blijven wie U bent 

in jaren die nog komen. 

U leidt de maan, U stuurt de zon, 

U laat uw gulle liefdesbron 

in onze handen stromen. 

heeft ons, hoewel wij eindig zijn, 

voorgoed met U verbonden. 

Heer, kom toch zelf in onze tijd, 

neem onze ongerechtigheid, 

dan wordt geen schuld gevonden. 

hoewel U steeds dezelfde bent, 

wilt U ons dagelijks leiden. 

Heer, die de eeuwigheid omspant. 

neem ons toch mee aan uwe hand. 

leid ons door alle tijden. 

Melodie suggestie

Liedboek voor de Kerken (1973): Gezang 425 

 

 

Zoekend naar licht hier in het duister,

 

zoeken wij U, waarheid en kracht.

 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

 

schijn in de donkere nacht.

 

Christus, ons licht, schijn door ons heen,

 

schijn door het duister.

 

Christus, ons licht,

 

schijn ook vandaag, hier in ons huis.

 

Zoekend vol rust zijn wij vol zorgen

 

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

 

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

 

zo wordt uw stem gehoord.

 

Christus, ons licht, schijn door ons heen,

 

schijn door het duister.

 

Christus, ons licht,

 

schijn ook vandaag, hier in ons huis.

 

Zoekend naar brood lijden zij honger,

 

zoekend naar water lijden zij dorst.

 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,

 

U bent de vredevorst.

 

Christus, ons licht, schijn door ons heen,

 

schijn door het duister.

 

Christus, ons licht,

 

schijn ook vandaag, hier in ons huis.

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

 

zoekend naar warmte zijn velen koud.

 

Maak ons een huis van levende stenen,

 

schuilplaats door U gebouwd.

 

Christus, ons licht, schijn door ons heen,

 

schijn door het duister.

 

Christus, ons licht,

 

schijn ook vandaag, hier in ons huis.

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

 

voor zoveel leed, zoveel gemis.

 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

 

totdat uw rijk hier is.

 

Christus, ons licht, schijn door ons heen,

 

schijn door het duister.

 

Christus, ons licht,

 

schijn ook vandaag, hier in ons huis.