Home
Home

Avondgebeden tijdens de 40 dagen tijd

 De 40-dagen tijd staat in het teken van een nieuw begin.

De komende weken bent u en jij elke dinsdagavond uitgenodigd voor een korte bijeenkomst
waarin we met elkaar toeleven naar Het Nieuwe begin: het Paasfeest.

Voorgangers: onze eigen predikant: Elzo Bijl en leden van de commissie 40-dagentijd & Stille week.

Vanaf dinsdag 12 maart - telkens om 19.30 uur in de Hoeksteen.

Al deze diensten zijn ook thuis mee te beleven of later te beluisteren - op dezelfde manier als de zondagmorgendiensten.

Wel zijn het uitzendingen zonder beeld of tekst.

Daarom vindt u hier het liturgieboekje voor de komende vijf dinsdagen.