Home
Home

De Gereformeerde kerk te Numansdorp "De Hoeksteen"

De Gereformeerde kerk van Numansdorp is een kleine, betrokken gemeente (ruim 400 leden) in het dorp Numansdorp in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). Als kerkelijke gemeente zijn wij deel van de Protestantse kerk in Nederland (PKN). We geloven dat het oude evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God ons daarin ook vandaag tot Gids wil zijn. Daarom zijn er wekelijks erediensten in ons kerkgebouw 'De Hoeksteen' als centraal punt in onze geloofsbeleving. Maar om die diensten heen ontmoeten we elkaar ook in allerlei commissies, raden en kringen. Om met elkaar van gedachten te wisselen, maar ook om in een ontspannen sfeer als mensen met elkaar om te gaan.

De Hoeksteen

Ons kerkgebouw dateert van 1977 en werd gebouwd in de toen nog jonge 'Vogelbuurt', één van de grootste uitbreidingen van Numansdorp in die periode. De eerste steen van 'De Hoeksteen' werd op 26 februari 1977 gelegd door broeder J.B. van der Giesen, destijds het oudste gemeentelid. Meer over de geschiedenis leest u onder het kopje geschiedenis.