Home
Home

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Dit gebeurt door:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan
  • het samenstellen van de begroting en de jaarrekening
  • het zorg dragen voor de geldwerving
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente
  • het beheren van de financiën van de gemeente
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever 
  • het bijhouden van de registers van de gemeente zoals de ledenadministratie
  • het beheren van de archieven van de gemeente

Giften en Kerkbalans:

Al uw geldelijke bijdragen zijn welkom. Deze alstublieft overmaken naar:

rekeningnr: NL59 RABO 0373712057  t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Numansdorp 

Belastingaftrek is onder bepaalde conditites mogelijk en kan financieel zeer interessant zijn voor de gever/schenker! nadere Informatie bij de scriba. 

Financiële situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp.

Jaarrekening 2020 en begroting 2021

Balans 2019

Toelichting 2019 

Begroting 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Begroting 2019